b4

En väg till ungas framtid

En väg till ungas framtid

Vi investerar i ungas framtid med genuint intresse och engagemang

Vi investerar i ungas framtid med genuint intresse och engagemang

- Ung Invest verkar för att stötta unga kriminella och missbrukare att ta sig ur destruktiva levemönster och uppnå sin fulla potential i ett liv fritt från kriminalitet och missbruk -

- Coachning till ett liv fritt från kriminalitet och missbruk. Coachningen grundar sig i förtroende och öppenhet samt en jämlik relation mellan coach och klient -

logo9

Ung Invest i Stockholm AB
Box 5385
102 49 Stockholm

logo9

Ung Invest i Stockholm AB
Box 5385
102 49 Stockholm